Shoqatat pjesë të FORUM - Malësi e Madhe

Shoqata “Jehona e Kelmendit” 

Jehona e Kelmendit” është një shoqatë kulturore artistike, e krijuar në vitin 2006 me rreth 25 anëtarë, me përfaqësuese ligjore Znj. Dila Vaçaj. Shoqata ka për qëllim tejçimin e traditës nga brezi në brez. Si grup artistik kanë marrë dhe marrin pjesë në shumë aktivitete dhe festivale brenda dhe jashtë vendit, ndër këto mund të përmendim Festivali Folkloristik i Gjirokastrës, në Kosovë, Plavë – Guci, etj.

Shoqata  “Paraplegjikëve dhe tetraplegjikëve”

Shoqata e “Paraplegjikëve dhe Tetraplegjikëve” është një shoqatë kombëtare, e themeluar në vitin 2016. Dega Malësi e Madhe ka rreth 112 anëtarë dhe përfaqësohet nga Z. Shpëtim Rrihnaj. Kjo shoqatë i shërben shtresës me nevoja të veçanta fizike, të cilët paraqesin kërkesat e tyre pranë kryetarit të shoqatës për Malësinë e Madhe dhe kjo e fundit i kalon për shqyrtim dhe miratim tek Drejtoria Rajonale e Tiranës. Fokusi i kësaj shoqate është të ndihmojë këtë shtresë, e cila është një shtresë me nevoja të mëdha dhe kërkon kontributin e çdo personi.  

Shoqata “Veleçiku” 

Shoqata “Veleçiku” është një shoqatë për mirëmbajtje pyjesh, e themeluar në vitin 2001, ka rreth 14 anëtarë dhe përfaqësohet nga Z. Ylli Sterkaj. Si veçori e kësaj shoqate është që çdo fshat ka nga 2 përfaqësues dhe në raste të zbatimit të projekteve lidhur me pyjet, punëtorët janë gjithmonë banorë të kësaj zone dhe 40% e punonjësve janë gra. Aktiviteti kryesor i kësaj shoqate është përpunimi dhe përmirësimi i pyjeve dhe kullotave në zonën e Shkrelit, si: pyllëzimi, përmirësimi, sistemime malore, ndërtim lerash, luftim sëmundjesh sidomos tek gështenjat, si edhe përmirësimi i kullotave.  Është një shoqatë shumë aktive dhe marrin pjesë në të gjitha aktivitetet që kanë si qëllim pyjet, kryesisht për këtë zonë.

SH.B.R “Fryma e Kelmendit”

Shoqëria e Bashkëpunimit Reciprok “Fryma e Kelmendit” është themeluar në vitin 2012 dhe ka rreth 30 anëtarë, me NIPT L37614701F dhe me përfaqësuese ligjore Znj. Drita Tanazi. Kjo shoqëri angazhohet kryesisht për promovimin e turizmit dhe të produkteve vendore në zonën e Kelmendit. Në vitin 2013 ka marrë një çmim si “Sipërmarrëse e sukseshme e zonave rurale” nga UN Women. Është një shoqëri shumë aktive në promovimin e shtëpive pritëse dhe produkteve vendore në Kelmend përmes angazhimit dhe pjesëmarrjes në panaire të ndryshme brenda dhe jashtë vendit.

Shoqata “VIS Albania”

Organizata VIS (Vullnetarizmi Ndërkombëtar për Zhvillim) është e pranishme në Shqipëri që nga viti 1995. Është e njohur ligjërisht me Vendim nr. 227 datë 08.05.2002 nga Gjykata e Rrethit Tiranë, me NIPT K32130003K dhe përfaqësohet nga Z. Pier Paolo Ambrosi.

Nga viti 2009, VIS Albania është e pranishme në Malësi të Madhe duke vepruar me një program nismash që synon zhvillimin e territorit dhe të komuniteteve që e popullojnë, përmes një qasjeje të integruar dhe gjithëpërfshirëse.  Këto nisma kanë bërë të mundur që të përmirësohen kushtet socio-ekonomike të popullsisë së Malësisë së Madhe nëpërmjet fuqizimit dhe diversifikimit të aktiviteteve prodhuese, rritjes të aftësive profesionale të prodhuesve vendas dhe ofruesve të shërbimeve turistike, zhvillimit të ofertës agro-turistike, pjesëmarrjes së përfituesve në proceset e zhvillimit dhe krijimit të një rrjeti komunikimi dhe shkëmbimi mes komuniteteve vendase.